Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

BiP

Biuletyn Informacji Publicznej

1Deklaracja oraz raport dostępności                                                                                                                           Informacja dotycząca RODONa ikonie widoczne żółte gwiazdy na niebieskim tle (flaga Unii Europejskiej), a w środku okręgu z gwiazdek znajduje się kłódka. Link prowadzi do podstrony zawierającej informacje dot. RODOINFORMACJE OGÓLNE

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

ul. J. S Bacha 15 , 02-743 Warszawa
tel.: 22 843-91-01
www.sdk.waw.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 521-330-83-74
REGON 015845616

Numer rachunku bankowego

BANK PEKAO S.A. XVI ODDZIAŁ W WARSZAWIE  
54 1240 2135 1111 0010 0432 9775


Dyrektor 

Ewa Willmann
Kontakt: 600 226 931, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Inspektor Danych Osobowych

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - RODO


STATUS PRAWNY

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Księga Rejestrowa numer Dz.I.K.-V-2004

STATUT SŁUŻEWSKIEGO DOMU KULTURY

Materiały do pobrania (w sekcji Pobierz)

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Warszawy i przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

Materiały do pobrania ( w poniższej sekcji Pobierz ).


MAJĄTEK SŁUŻEWSKIEGO DOMU KUTLRUY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017

 • Rzeczowe aktywa trwałe: 17 687 399,71 zł
 • Aktywa obrotowe: 690 263,29 zł
 • Ogółem: 18 377 661 zł

REJESTRY INFORMACJE O ZREALIZOWANYCH UMOWACH OSOBOWYCH W SDK

 

ZAŁATWIANIE SPRAW

 

 1. Sprawy pracownicze:
  • określone w Regulaminie Pracy i Regulaminie Wynagradzania
 2. Obieg dokumentów:
  • zgodny z wewnętrznymi rozporządzeniami
 3. Sprawy związane z zamówieniami publicznymi:
  • o wartości nie przekraczającej równowartości 130 000 PLN zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, których wartośćnie przekracza kwoty 130 000 PLN zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych z dnia 11. września 2019 roku 
 4. Sprawy odbiorców/klientów:
  • przyjmowanie spraw w sekretariacie SDK na piśmie bądź mailowo;
  • załatwianie spraw w ciągu 30 dni;
  • kolejność rozpatrywania spraw zgodnie z kolejnością zgłaszania;Dane wytworzyła: p. Ewa Willmann

Dane udostępnił: p. Łukasz Wielgo

 

OFERTY PRACY

 • Służewski Dom Kultury poszukuje pracownika na stanowisko - Rekrutacja - Realizator/ka dźwięku - czytaj więcej...

Rekrutacja trwa do 12/12/2022.
Informujemy, że ZAKOŃCZYLIŚMY rekrutację na w/w stanowisko.

 •  Służewski Dom Kultury poszukuje pracownika na stanowisko – Specjalisty do spraw księgowo-finansowych - czytaj więcej...

  Rekrutacja trwa do 11/02/2022.
  Informujemy, że ZAKOŃCZYLIŚMY rekrutację na w/w stanowisko.

 • Służewski Dom Kultury poszukuje pracownika na stanowisko – Główna Księgowa/Główny Księgowy Instytucji Kultury - czytaj więcej...

Rekrutacja trwa do 22/12/2021.
Informujemy, że ZAKOŃCZYLIŚMY rekrutację na w/w stanowisko.

 • Służewski Dom Kultury poszukuje pracownika na stanowisko – Specjalista/specjalistka ds. realizacji oświetlenia - czytaj więcej...

Rekrutacja trwa do 10/12/2021.
Informujemy, że ZAKOŃCZYLIŚMY rekrutację na w/w stanowisko.

 • Służewski Dom Kultury poszukuje pracownika na stanowisko – Sekretarka/Sekretarz - czytaj więcej...

Rekrutacja trwa do 05/12/2021.

Informujemy, że ZAKOŃCZYLIŚMY rekrutację na w/w stanowisko.

 • Służewski Dom Kultury poszukuje pracownika na stanowisko – Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego - czytaj więcej...

Rekrutacja trwa do 23/04/2021.
Informujemy, że ZAKOŃCZYLIŚMY rekrutację na w/w stanowisko.

 • Aktualnie poszukujemy osoby, która dołączy do naszej SDK’owej rodziny na stanowisko: Specjalista ds. Promocji i Public Relations - czytaj więcej...

   Informujemy, że ZAKOŃCZYLIŚMY rekrutację na w/w stanowisko.

 • Poszukujemy osoby, która dołączy do SDK’owego zespołu na stanowisku: Specjalisty ds. realizacji oświetlenia scenicznego - czytaj więcej...

Informujemy, że ZAKOŃCZYLIŚMY rekrutację na w/w stanowisko.

 • Poszukujemy osoby, która dołączy do nas na stanowisku: Specjalisty ds. finansowo - księgowych - czytaj więcej...

Informujemy, że ZAKOŃCZYLIŚMY rekrutację na w/w stanowisko. 

INFORMACJE O PRZETARGACH, KONKURSACH I OFERTACHROZSTRZYGNIĘCIE: <kliknij>


Uwaga, przetarg zakończony


Uwaga, przetarg został unieważniony


 • Zapytanie ofertowe: wykonanie strony internetowej jednostki Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy - więcej informacji <kliknij>

 • Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Służewskiego Domu Kultury w Warszawie. Numer postępowania: PZP/1/2023 - więcej informacji <kliknij>

 • Zapytanie ofertowe: Służewski Dom Kultury Zaprasza do złożenia Oferty na:
  dostawę sprzętu komputerowego do Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów. KOD CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe. Więcej informacji <kliknij>

UWAGA! ZAKOŃCZYLISMY zbieranie ofert.

 • OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT  - prowadzenie działalności gastronomicznej w SDK
  Dyrektor Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. J.S.Bacha 15 w Warszawie. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Służewskim Domu Kultury tel. 22/ 843 01 91 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00. Osoba do kontaktu: p. Agnieszka Kosela (kierowniczka administracji). Regulamin konkursu, wzór umowy najmu i załączników do regulaminu dostępne w linku: Więcej informacji <kliknij>

UWAGA! ZAKOŃCZYLIŚMY zbieranie ofert. Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs zostanie ponowiony.

 • Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Służewskiego Domu Kultury w Warszawie.
  Numer postępowania: PZP/1/2022

  Nazwa postępowania: Zamówienie publiczne
  Data zamieszczenia postępowania: 12.01.2022r.
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia polegających na całodobowej, bezpośredniej ochronie fizycznej: stałej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych,  gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych Zamawiającego oraz zapewnieniu doraźnie grupy interwencyjnej, w obiekcie, który jest siedzibą Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów  m.st. Warszawy, położonym przy ul. Jana Sebastiana Bacha 15 w Warszawie, wraz z przyległymi terenami, zwanym dalej „Obiektem”. Przez teren przyległy należy rozumieć chodniki wokół Domu Kultury, parking usytuowany przed Domem  Kultury wzdłuż ulicy J.S. Bacha, tereny zieleni wokół obiektu, plac zabaw z ogrodem, Pagodę Japońską. 
  Termin składania ofert: 25.01.2022 r. godz.12:00
  Termin otwarcia ofert: 25.01.2022 r. godz. 12:30
  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
  W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy Market Planet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.
  Wejście na platformę następuje poprzez link: https://sdk-mokotow.ezamawiajacy.pl
  LINK do postępowania: https://sdk-mokotow.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/58632

Uwaga! Zakończono zbieranie ofert. 

ROZSTRZYGNIĘTO
Wybrana została oferta firmy: AUDYT FS Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, NIP 727 279 55 37


 • UWAGA! Unieważnienie zapytania.

  Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy informuje, że działając na podstawie pkt 11.3. Zaproszenia do złożenia oferty, unieważnia zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dobrowolnego badania sprawozdania finansowego i sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022 przy uwzględnieniu, że badana instytucja kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy. 

  Jednocześnie zawiadamia, że w najbliższym czasie ogłosi nowe zapytanie ofertowe na tożsamy przedmiot zamówienia.

  Ogłoszenie o zamowieniu usługi: przeprowadzenie dobrowolnego badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022 przy uwzględnieniu, że badana instytucja kultury podlega konsolidacji, zgodnie z zasadami sporządzania skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy - KOD CPV: 79210000-9 - usługi księgowe i audytorskie. 
  Termin wykonania usługi: 60 dni
  Na oferty czekamy do: NOWY TERMIN: 29.10.2021, godz. 15.00 (poprzedni termin: 15.10.2021 godz. 15.00)
  Niezbędne dokumenty:
 • Zaproszenie do składania ofert
 • Załącznik nr 1 - Formularz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz usług
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie
 • Załącznik nr 5 - Wykaz usług
 • Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO

 • Ogłoszenie o zamówieniu usług:  Wykonanie naprawy i renowacji posadzek żywicznych w holach, korytarzach i sanitariatach

  Termin: 22.03.2021 - 02.04.2021r.
  Opis szczegółowy: Kolorystyka - odtworzenie pierwotnej kolorystyki (jasny, kremowy).
  Naprawa i renowacja posadzki ok 250m2. (foyer)
  Renowacja (odtworzenie powłoki) ok 50m2. (sanitariaty -1); wygrodzenie i zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac budowlanych; usunięcie fragmentów posadzki lużno związanych z podłożem betonowym; wyszlifowanie przy użyciu tarcz diamentowych pozostałych fragmentów posadzki; naprawa ubytków posadzki szpachlą epoksydowo-kwarcową; zagruntowanie całej powierzchni żywicą epoksydową StoPox GH 530; przesypanie powierzchni kruszywem kwarcowym o frakcji 0,1- 0,5 mm; wylanie samopoziomującej żywicy epoksydowej StoPox BBOS w ilości 2,5 kg/ m2; odtworzenie istniejących dylatacji skurczowych przy użyciu masy poliuretanowej, trwale elastycznej SikaflexPro-3; wywiezienie pozostałości po budowie do utylizacji.

  Na oferty czekamy do końca dnia 8.03.2021 roku do godz. 23.59. Z wybranym oferentem skontaktujemy się do dnia 10.03.2021

  Formularz zapytania ofertowego do pobrania <kliknij>

Uwaga! Zakończono zbieranie ofert. 

ROZSTRZYGNIĘTO


 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Służewskiego Domu Kultury w Warszawie. Zapraszamy do składania ofert do 22 grudnia do godziny 12:00.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia polegających na całodobowej, bezpośredniej ochronie fizycznej: stałej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych Zamawiającego oraz zapewnieniu doraźnie grupy interwencyjnej, w obiekcie, który jest siedzibą Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, położonym przy ul. Jana Sebastiana Bacha 15 w Warszawie, wraz z przyległymi terenami.

 

Znak sprawy: PZP/1/2020,

Kod CPV: 79710000-4 - usługi ochroniarskie

 

Załączamy dokumenty do zapoznania się:

 UWAGA! ZAKOŃCZONO PROCEDURĘ PRZETARGOWĄ!

ROZSTRZYGNIĘTO


 • ZAPYTANIE OFERTOWE - konkurs ofert na zakup zestawu foto/video wg poniższej specyfikacji. Zapraszamy do składania ofert.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zebranie ofert dotyczących zakupu zestawu foto/video ( wg poniższej specyfikacji). Procedura zakłada zbieranie ofert do dn. 6.11.2020 do godz. 16.00 włącznie. Termin wykonania zamówienia powinien zostać zrealizowany do 16.11.2020 ( w przypadku, gdy oferent nie jest w stanie wykonać zamówienie do wymienionego dnia, prosimy o podanie prawdopodobnergo terminu realizacji). Oferty należy składać mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w siedziebie SDK. Aby ułatwić Państwu wycenę, przygotowaliśmy dokument - Zapytanie ofertowe (pobierz format Word / pobierz format PDF).  Oferent zostanie wybrany do dn. 8.11.2020 - wybór zostanie ogłoszony na stronie WWW. 

Kryterium wyboru ofert: 50% cena oraz 50% jakość towaru i współpracy (termin realizacji, propozycje dodatkowych akcesoriów, zniżek); Więcej informacji dostępne w dokumencie Zapytanie ofertowe. 

Służewski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do anulowania procedury konkursu ofert w przypadku zebrania ofert nie zaspokajających potrzeb SDK lub przekraczających możliwości finansowe SDK.

Uwaga! Zakończono zbieranie ofert.

UWAGA! 08.11.2020 - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTO - Komisja w składzie: p. Łukasz Wielgo, p. Jan Władoń oraz p. Jarosław Regulski wybrała następujący podmiot: internetowy sklep fotograficzny Fotostrada, którego właścicielem jest firma Aster Tomasz Śniadewicz.

ROZSTRZYGNIĘTO


 •  ZAPYTANIE OFERTOWE - Oferta na utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Służewskiego Domu Kultury - ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zebranie ofert dotyczących utrzymania czystości w obiektach Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. 

Procedura zakłada zbieranie ofert do dn. 23.09.2020 włącznie. Rozpoczęcie usługi musi nastąpić z dniem 1/11/2020. Oferty należy składać mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -  Aby ułatwić Państwu wycenę, przygotowaliśmy dokument zawierający opis oraz powierzchnię poszczególnych przestrzeni (Zapytanie_utrzymanie_czystości_SDK.PDF - pobierz)
Służewski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do anulowania procedury konkursu ofert w przypadku zebrania ofert nie zaspokajających potrzeb SDK lub przekraczających możliwości finansowe SDK.

UWAGA! ZAKOŃCZYLIŚMY ZBIERANIE OFERT.

UWAGA! 24.09.2020 - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTO - Komisja w składzie: p. Jan Władoń, p. Uljanna Woźniak oraz p. Astrid Jarosławska wybrała następujący podmiot: ECO GLOBAL POLSKA Sp. z o. o.

ROZSTRZYGNIĘTO


 • ZAPYTANIE OFERTOWE:

Służewski Dom Kultury we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, które realizuje miejski projekt „Ochotnicy warszawscy”, podejmuje działania z zakresu rozwoju wolontariatu w warszawskich domach kultury. W związku z tym, zapraszamy do przesyłania ofert dotyczących realizacji Programu Rozwoju wolontariatu w domach kultury (szczegółowy opis programu oraz ofertę konkursową znajdą Państwo w poniższym dokumencie):

UWAGA! 27/02/2020 - Konkurs ROZSTRZYGNIĘTO! Komisja w składzie: p. Dyr. Ewa Willmann, p. Dominika Dzieniszewska oraz p. Karolina Kłosińska po wpłynięciu jednej oferty wybrała następujący podmiot: Fundacja Szkoła Liderów. 


ROZSTRZYGNIĘTO


 •  ZAPYTANIE OFERTOWE - Oferta na utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Służewskiego Domu Kultury - ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie oferty dotyczącej utrzymania czystości w obiektach Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. 

Oferty należy składać mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - na oferty czekamy do 11/02/2020 roku.  Aby ułatwić Państwu wycenę, przygotowaliśmy dokument zawierający opis oraz powierzchnię poszczególnych przestrzeni (Zapytanie_utrzymanie_czystości_SDK.PDF - pobierz)

UWAGA! 12/02/2020 - Konkurs ROZSTRZYGNIĘTO! Komisja w składzie: p. Dyr. Ewa Willmann, p. Uljanna Woźniak oraz p. Jan Władoń po wnikliwej analizie 8 przesłanych ofert wybrała następującą firmę: NITEO


ROZSTRZYGNIĘTO!


 • ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sceny z zadaszeniem, ekranu, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą techniczną podczas imprez plenerowych w SDK.

Przedmiotem oferty jest wynajem sceny, ekranu, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z transportem i obsługą techniczną, na imprezy plenerowe, które organizowane będą w terminach wskazanych we wstępie Zapytania ofertowego, zabezpieczenie techniczne sceny imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa całej imprezy wg riderów technicznych udostępnionych na życzenie oferenta. 

ROZSTRZYGNIĘTO


 • ZAPYTANIE OFERTOWE - remont tylnej część elewacji budynku.

W związku ze spaleniem części tylnej elewacji budynku Służewskiego Domu Kultury (Warszawa, ul. J. S. Bacha 15), zwracamy się z propozycją wyceny prac remontowych w oparciu o kalkulację z obmiarem zgodnie z zasadami stosowanymi w budownictwie (stawka r-g, narzuty, materiały, których średnia cena nie może być większa niż stawka podana w informatorze Sekocenbud za IV kwartał 2017 r.). 

ROZSTRZYGNIĘTO


 • OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT  - strona www

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, na podstawie przepisu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert dotyczących przygotowania strony internetowej Służewskiego Domu Kultury.
Strona (oprócz podstawowych treści) musi posiadać poniższe rozwiązania:
- możliwość umieszczania elementów takich jak: video, muzyka, ankiety, zarządzanie użytkownikami (administracja), tekst, blog, statystyki, kalendarium;
- stabilny i niezawodny system CMS, uwzgledniający duży ruch i wiele treści, jak i późniejszych modyfikacji;
- łatwe organizowanie treści, wysoka funkcjonalność strony;
- design (zaprojektowany pod dom kultury, interesujący, niebanalny);
- posiadać wersję mobilną;
- możliwość tworzenia użytkowników z uprawnieniami (przydzielanie użytkownikom grup i wyznaczanie im ról);
- przygotowana na duży ruch na stronie / skrypt, który nie będzie generował dużego obciążenie dla serwera;
- dobra wydajność pracy przy wielu plikach;
- łatwa modyfikacja elementów graficznych, jak i struktury (dochodzące lub nieaktualne pracownie itd.);
- posiadać gwarancję oraz min. roczny okres wsparcia technicznego;
- strona musi funkcjonować od 01.01.2015r.

Kryteria oceny:
50% - cena usługi,
50% - jakość usługi;
Oferty przyjmowane są do: 15.11.2014 drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w sekretariacie SDK, ul. J. S. Bacha 15, w godz. 10-16.
Rozstrzygnięcie ofert: 01.12.2014

ROZSTRZYGNIĘTO – po wnikliwej analizie 9-ciu ofert, komisja w składzie: Ewa Willmann, Łukasz Wielgo, Marcin Lasota, Nel Lato, Joanna Kinowska, Ela Biryło w głosowaniu zadecydowała, że umowa na stworzenie strony internetowej SDK zostanie podpisana z firmą BEST PROJECT PAWEŁ RĘKAS.

ROZSTRZYGNIĘTO


 • OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT – świadczenie usług telekomunikacyjnych

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, na podstawie przepisu art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na wykonanie podłączenia i świadczenia usług telefonicznych i internetowych w nowej siedzibie Służewskiego Domu Kultury przy ul. Bacha 15 w Warszawie.

ROZSTRZYGNIĘTO


 • OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT – kompleksowa obsługa imprezy

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, na podstawie przepisu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert dotyczących kompleksowej obsługi audiowizualnej imprezy zawierającej: postawienie sceny 11x8m, dachu 12x9m, nagłośnienia 6kW, oświetlenia 20kW. Impreza pod nazwą "Dzielnica kultury - Mokotów", która odbędzie się 21.09.2014r.

Kryteria oceny:
50% - cena usługi,
50% - jakość usługi;
Oferty przyjmowane są do: 11.07.2014r.
Rozstrzygnięcie ofert: 15.07.2014r.

ROZSTRZYGNIĘTO: po zapoznaniu się z ofertami i rozmowach z oferentami zadecydowała w głosowaniu o podpisaniu umowy najmu z Panem Michałem Kosowskim.

ROZSTRZYGNIĘTO


 • OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT  - prowadzenie działalności gastronomicznej w SDK

Dyrektor Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. J.S.Bacha 15 w Warszawie na okres 3 lat. Wywoławcza stawka najmu za 1 m2 nie może być niższa niż 25.00 zł/m2. Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Służewskim Domu Kultury tel. 22/ 843 01 91 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.30. Osoba do kontaktu: Bożena Kosińska-Krauze. Regulamin konkursu, wzór umowy najmu i załączników do regulaminu dostępne są w sekcji Pobierz poniżej.

ROZSTRZYGNIĘTO - konkurs na wynajem powierzchni użytkowej w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w Służewskim Domu Kultury przy ul. Bacha 15 w Warszawie został rozstrzygnięty.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Ewa Willmann
 • Barbara Czekańska
 • Elżbieta Biryło
 • Bożena Kosińska-Krauze

ROZSTRZYGNIĘTO!


Pobierz: