Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Inne

Rekrutacja - Specjalistka/specjalista ds. realizacji oświetlenia

Wpis archiwalny

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poszukuje pracownika na stanowisko - specjalistka/specjalista ds. realizacji oświetlenia.

 Opis stanowiska:

 • Przygotowanie oraz realizacja oświetlenia scenicznego podczas prób i wydarzeń realizowanych przez Służewski Dom Kultury (również poza siedzibą SDK)
 • Współpraca z reżyserami i twórcami wydarzeń w zakresie planowania i realizacji oświetlenia scenicznego. 
 • Współpraca w zakresie oświetlenia z operatorami kamer podczas rejestracji wideo. 
 • Montaż, demontaż, konserwacja, drobne naprawy sprzętu oświetleniowego oraz innych urządzeń techniki scenicznej.
 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji sprzętu oświetleniowego.
 • Realizacja innych zadań z zakresu techniki scenicznej w tym:
  • uruchomienie nagłośnienia, 1-4 mikrofonów do rozmowy i dźwięku z komputera;
  • podstawowa obsługa projektora;
  • uruchomienie prezentacji lub filmu z komputera;
  • pomoc podczas montażu lub demontażu scenografii;

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe/średnie. 
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku – wymagany rzetelny opis doświadczenia i umiejętności związanych ze stanowiskiem lub lista obsługiwanych wydarzeń wraz z zakresem obowiązków. 
 • Znajomość lub gotowość do nauki i pracy na konsolecie oświetleniowej ETC GIO. 
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. 
 • Uprawnienia SEP do 1 kV. 
 • Dyspozycyjność (praca również w godzinach wieczornych i w weekendy). 
 • Samodzielność, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz wysoko rozwinięte umiejętności pracy w zespole.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu. 

Mile widziane:

 • Komunikatywna znajomość jęz. angielskiego.
 • Podstawowa wiedza z zakresu realizacji dźwięku i szeroko pojętej techniki scenicznej. 
 • Podstawowa wiedza z zakresu przesyłu sygnałów wideo, standardów HDMI, konwerterów, spliterów itp. Znajomość miksera wideo ATEM MINI PRO lub oprogramowania typu vMix/OBS. 

Warunki pracy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia. 
 • Umowa o pracę: etat w pełnym wymiarze, w trybie zadaniowym. (niewykluczone zatrudnienie na część etatu - do indywidualnych ustaleń).
 • 3 miesięczny okres próbny.
 • Stałe wynagrodzenie.
 • Grafik pracy ustalany w trybie miesięcznym.
 • Praca głównie z tradycyjnymi reflektorami żarowymi typu PC i Profil. Na pokładzie są również - 6 szt. naświetlaczy LED ADB ACL 4-2 (LED RGB) oraz 2 szt. głów ruchomych VL 1100 TSD.
 • Większość wydarzeń scenicznych realizowana jest w dwuosobowym zespole obsługi techniki scenicznej, czyli: realizator dźwięku i realizator oświetlenia. “Małe wydarzenia” np. 1-2 mikrofony + prezentacja na ekranie - jednoosobowo. Sporadycznie zdarzają się większe wydarzenia z pomocą dodatkowego technika sceny.

Warunki aplikowania:

 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie
  wiadomości prosimy wpisać: Rekrutacja - Specjalista ds. realizacji oświetlenia) do 10
  grudnia 2021 r.
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatkami/Kandydatami.

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maksymilian Michalski, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pomocą poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres.
 3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w SDK i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. 
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  
  • w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze. Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez kandydata wskazanych danych osobowych jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału  w prowadzonym procesie rekrutacji. 
  • w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata. Przesłanie danych w  dokumentach rekrutacyjnych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Podanie szerszego zakresu danych przez kandydata jest dobrowolne. Brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może
   powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • upoważniony do tego personel Administratora,
  • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem lub IOD na adresy wskazane powyżej
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.