Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Przyrodnicze wtorki z ekspertem / Dom Ekologii

/ Kiedy: w każdy ostatni wtorek miesiąca / godz.19
/ Gdzie:
offline: sala widowiskowa z publicznością
; online: transmisja na profilu SDK na Facebook'u
/ Jak: wstęp wolny
/ 
Spotkania z ekspertami prowadzi: Sławomir Kasjaniuk

/ Kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
To cykliczne spotkania z ekspertami stanowiące kulminację miesiąca poświęconego danej tematyce. Do udziału w spotkaniach zapraszamy wybitne ekspertki i ekspertów, reprezentujących różne ośrodki naukowe i organizacje z całej Polski, specjalizujące się w badaniu poszczególnych gatunków oraz zajmujących popularyzacją nauki. Gwarantuje to najwyższy poziom wiedzy przekazywanej w sposób zrozumiały dla każdego.

W ramach cyklu zarejestowaliśmy prelekcje, które można obejrzeć pod linkami :


luty 2024
Czy Wisła może być jednocześnie drogą wodną i ostoją przyrody?
Ekspert: Marek Elas
– przyrodnik, aktywista, pracownik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Od lat zajmuje się przyrodą Wisły, między innymi realizując monitoring lęgowych ptaków Wisły. Doktorant na Uniwersytecie Gdańskim.

listopad 2023
Dubelt – gatunek parasolowy bagien i ich mieszkańców.
Ekspert: Michał Korniluk – ornitolog, działacz w ochronie przyrody, pasjonat migracji ptaków, podróżowania i włoskiej pizzy. Pracuje w organizacjach pozarządowych, od lat zaangażowany w ochronę ptaków siewkowych i ich siedlisk, w szczególności w ochronę czynną. Doktorant w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN, współautor Krajowego Programu Ochrony Dubelta i koordynator krajowego Monitoringu Dubelta w Polsce (Monitoring Ptaków Polski GIOŚ). Autor publikacji naukowych dotyczących polskiej awifauny i ekologii ptaków.

październik 2023
Co szumi w lesie – (nie)wielki kot, a ogromne znaczenie dla bioróżnorodności.
Ekspertka: mgr inż. Iga Kwiatkowska – magistra biologii, doktorantka na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Od początku kariery naukowej zaangażowana w badania na dużych drapieżnikach. Pracuje zarówno w terenie jak i w laboratorium. Związana ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk” oraz Grupą Genetyki Konserwatorskiej, działającej w Zakładzie Ekologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Brała udział w wielu projektach dotyczących ochrony wilka szarego, jak i rysia euroazjatyckiego w Polsce.

wrzesień 2023
Bocian biały jako gatunek parasolowy.
Ekspert: Adam Zbyryt – biolog, ornitolog, popularyzator nauki. Autor czterech książek przyrodniczych: Ptaki Puszczy Białowieskiej. Opowieści o mieszkańcach niezwykłego lasu (Wydawnictwo Paśny Buriat, 2020), Krajobraz strachu. Jak stres i strach kształtują życie zwierząt (Wydawnictwo Marginesy, 2021), Bocian. Nieautoryzowana biografia (z prof. Piotrem Tryjanowskim; Wydawnictwo Paśny Buriat, 2022), Sensacyjne życie ptaków. Pierzaste wampiry, tęczowe albatrosy i trujące przepiórki (Wydawnictwo Poznańskie, 2023) i ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Razem z redaktorem Marcinem Cichońskim prowadzi cykl audycji przyrodniczych Dwóch ludzi z puszczy na antenie Radia 357. Występuje w serialu przyrodniczym Podglądacze przyrody emitowanym na antenie Polsatu. Był prelegentem prestiżowego TEDx i wielu innych wydarzeń popularnonaukowych. Współpracuje z magazynem „Przekrój”, gdzie publikuje teksty na tematy przyrodnicze.

Za działania popularyzatorskie otrzymał tytuł „Popularyzatora Nauki 2021” w kategorii Animator
w konkursie zorganizowanym przez serwis PAP „Nauka w Polsce”.

lipiec 2023
Nie taki wilk straszny jak go malują, czyli o wilku słów kilka.
Ekspertka: mgr inż. Kinga Magdalena Stępniak – zajmuje się komunikacją chemiczną psowatych oraz interakcjami pomiędzy wilkiem a psem domowym. Od sześciu lat podąża tropem wilka, studiując jego zachowanie i interakcje z antropogenicznym środowiskiem. Swoje zainteresowania genetyką konserwatorską realizuje spędzając czas w głębokim lesie na poszukiwaniach nieinwazyjnych źródeł wilczego DNA oraz w laboratorium podczas jego obróbki. Jednocześnie stara się podglądać wilcze rodziny i badać, w jaki sposób ludzie, a także psy, modyfikują ich zachowanie. Odbyła staż w Wolf Science Centre w Austrii. Na co dzień związana z Zakładem Ekologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”.

czerwiec 2023
Chronić cietrzewia to także chronić jego dziki świat. Kto jeszcze żyje w tym świecie i na tym korzysta?
Ekspert: Michał Adamowicz – magister ochrony środowiska, ornitolog, miłośnik przyrody, muzyk a także – wraz z Filipem Chudzyńskim – współautor filmów Pustać. Ostoja cietrzewia i Kohut. Członek Komitetu Ochrony Kuraków. Od sześciu lat prowadzi badania nad polską populacją cietrzewia w Dolinie Biebrzy i w Tatrach. Wraz z Tatrzańskim Parkiem Narodowym jest współtwórcą i pomysłodawcą kampanii edukacyjnej „Chronić Cię Trzeba", mającej na celu ograniczenie negatywnego wpływu turystyki na cietrzewie w górach.

maj 2023
Czy gniewosz naprawdę się gniewa? Opowieści o najbardziej skrytym z polskich węży.
Ekspertka: Aleksandra Kolanek – miejska aktywistka, prezeska Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX. Chroni płazy, bada węże, wyjaśnia w jaki sposób godzić interesy człowieka z ochroną przyrody i klimatu, działa w społecznej inicjatywie Wrocławska Przyroda. Koordynuje projekt „Ekologia przestrzenna gniewosza plamistego w Polsce”, oparty o citizen science i geoinformatyczny aparat analityczny. Doktorantka w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się modelowaniem wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na zjawiska przyrodnicze
i rozmieszczenie gatunków.

kwiecień 2023
Dzięcioł czarny – wektor bioróżnorodności naszych lasów.
Ekspert: Bartłomiej Woźniak – dr nauk leśnych, ekolog i ornitolog, zatrudniony w Samodzielnym Zakładzie Zoologii Leśnej i Łowiectwa w Instytucie Nauk Leśnych SGGW w Warszawie, opiekun studenckiej Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Leśników, krajowy koordynator Monitoringu Puszczyka Mszarnego. Jego głównym obiektem zainteresowań są ptaki drapieżne i sowy, a terenem, na którym prowadzi swoje badania, są od ponad 10 lat Lasy Sobiborskie. Zajął się waloryzacją tego obszaru, w ramach której podjął się badań nad innymi grupami ptaków oraz nad płazami. W ten sposób wraz z grupą studentów wziął pod warsztat także dzięcioła czarnego.

marzec 2023
Opowieść o koziorogu i pachnicy – czyli jak chronić niechronione? 
Ekspert:Tomasz Mokrzycki – dr hab. nauk leśnych, entomolog, zatrudniony w Katedrze Ochrony Lasu, w Instytucie Nauk Leśnych SGGW. Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, opiekun studenckiej Sekcji Entomologicznej Koła Naukowego Leśników. Zajmuje się owadami saproksylicznymi (związanymi z rozkładającym się drewnem), ochroną i biologią owadów, gatunkami inwazyjnymi oraz uszkadzającymi rośliny drzewiaste. W Warszawie prowadził badania m.in. w Lesie Bielańskim, Natolińskim i Kabackim. Dużo uwagi poświęca popularyzowaniu owadów, np. w mediach, na Dniach SGGW i zajęciach z uczniami odwiedzającymi Uczelnię.

luty 2023
Żubr – gatunek kluczowy dla zachowania różnorodności biologicznej.
Ekspert: prof. dr hab. Rafał Kowalczyk – pracuje w Instytucie Biologii Ssaków PAN. Przyrodnik, popularyzator nauki, fotograf przyrodniczy. Od blisko 30 lat mieszka i pracuje w Puszczy Białowieskiej, prowadząc badania nad ekologią, historią i zarządzaniem populacjami ssaków drapieżnych i kopytnych. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jego pasją są żubry, które bada i fotografuje od 20 lat.

listopad 2022
Funga Polski. Co o niej wiemy i jak badamy? 
Ekspertka: Marta Wrzosek

październik 2022

Turnicki Park Narodowy – cenny fragment Puszczy Karpackiej.
Ekspert: Piotr Klub

wrzesień 2022
Czy gatunki inwazyjne da się jakoś odinwazyjnić?
Ekspert: mgr inż. Rafał Maciaszek

sierpień 2022
Miesierka, nęczyn, łusareczek i inne pszczoły Puszczy Kampinoskiej
Ekspertka: dr Justyna Kierat

lipiec 2022
Opowieść o roślinach synantropijnych w miastach.
Ekspertka: Kaja Nowakowska z Mead Ladies 

czerwiec 2022
Jesiotr i Jurrasic Park. O tym jak wykończyliśmy ostatniego dinozaura i o programie jego restytucji 
Ekspertka: dr Alicja Pawelec 

maj 2022
Szklane pułapki w mieście.
Ekspert: Sławomir Niedźwiecki

kwiecień 2022
Bioróżnorodność bobrowych siedlisk. Zróbmy krok wstecz, żeby zrobić miejsce przyrodzie.
Ekspert: Roman Głodowski

marzec 2022 

Co bocian ma wspólnego z glebą?
Ekspert: mgr inż. Adam Zbyryt

listopad 2021  / ODPADY
Szklane pułapki w mieście.

Ekspert: Sławomir Niedźwiecki

październik 2021 / DRZEWA
Lasy pierwotne i stare drzewostany. Puszcza Białowieska - ostatnia wyspa pierwotnej przyrody.
Ekspert: dr hab Rafał Kowalczyk

wrzesień 2021/ KLIMAT

Klimat. Najnowsze badania i alerty.
Ekspert: Marcin Popkiewicz

sierpień 2021/ OWADY
Owady zapylające z miastach.

Ekspert: dr hab. Tomasz Mokrzycki

lipiec 2021/ PRZYRODA CHRONIONA
Ochrona różnorodności Kampinoskiego Parku Narodowego.
Ekspertka: Anna Kębłowska

czerwiec 2021/ SUWERENNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWA
Spotkanie z Kooperatywą Spożywczą „Dobrze”

maj 2021/ BIORÓŻNORODNOŚĆ
Czerwona lista ptaków Polski.
Ekspert: Tomasz Chodkiewicz

kwiecień 2021 / GLEBA 
Gleba w permakulturze.
Ekspert: Wojciech Górny

marzec 2021 / POWIETRZE

Zanieczyszczenie powietrza – czy wiemy o czym mówimy?
Eekspert: Krzysztof Skotak

luty 2021 / WODA
O wodzie, retencjach i mokradłach.
Eekspert: Wiktor Kotowski - dr hab. prof. UW