Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

BiP

Deklaracja dostępności - dostępność strony internetowej oraz obiektów Służewskiego Domu Kultury

Strona internetowa SDK została opublikowana przed przed 23 września 2018. 

Raport o stanie zapewnienia dostępności - stan na 01.01.2021 (plik do pobrania, format PDF, rozmiar 106 KB)

etr mini      Informacja o Służewskim Domu Kultury - Tekst łatwy do czytania


Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sdk.waw.pl

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Służewskiego Domu Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-09.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Materiały archiwalne są niedostępne oznaczone informacją "Wpis archiwalny".
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów audio/wideo. Część materiałów wideo posiada opisy filmów w czasie.
 • Strona nie posiada mapy serwisu.
 • Na stronie znajduje się wyszukiwarka CAPTCHA - niektórzy użytkownicy mogą mieć problem z wysłaniem formularza kontaktowego ze względu na zastosowanie zabezpieczeń w postaci reCAPTCHA. Aby zminimalizować ewentualny problem w dziale kontakt dodany jest również adres e-mail w postaci tekstowej.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Część plików została dodana do strony przed wejściem w życie ustawy. Mapa znajdująca się w dziale kontakt jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Zieliński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 843 91 01 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

J. S. Bacha 15
02-743 Warszawa

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 50 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przed budynkiem głównym.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz bezpośrednio z poziomu ulicy Bacha. Wejście główne znajduje się na wprost od wjazdu na parking.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 180 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Dostępne jest alternatywne wejście przez drewniany amfiteatr (schody) oraz drugie wejście z windą przy budynku edukacyjnym (przy wybiegu dla kóz).

Przestrzeń za wejściem

 • Na lewo od wejścia, w odległości około 3 metrów znajduje się sekretariat. Na wprost od wejścia, w odległości około 3 metrów znajduje się winda. Na prawo od wejścia w odległości około 1-2 metrów znajduje się kanapa i akwarium z rybkami. Hol ma kształt prostokąta, a pod lewą ścianą znajduje się rower transportowy. Na końcu korytarza, na wprost od wejścia, w odległości około 10 metrów po lewej stronie znajduje się gabinet dyrektora, a po prawej stronie schody.
 • Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń znajduje się Pomieszczenia oznaczone są tabliczkami z nazwą (pismo wklęsłe) oraz w brajlu na wysokości około 145 cm od podłogi.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w W korytarzu znajduje się plan rozmieszczenia pomieszczeń wykonany w kontrastowej kolorystyce. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • W pomieszczeniu zamontowany jest system dźwiękowy tabliczki NFC
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się Na lewo od wejścia, w odległości około 3 metrów znajduje się sekretariat.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • 1. W budynku administracyjnym, przy sekretariacie.
  2. W budynku edukacyjnym przy wybiegu dla kóz.
 • Kabina windy ma głębokość 140 centymetrów i szerokość 90 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 95 centymetrów.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózku.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toalety dla osób na wózku znajdują się:
  1. w saloniku literackim na poziomie 0 - pierwszy budynek od ulicy Bacha.
  2. w budynku edukacyjnym na poziomie minus 1 (dostęp przez windę przy wybiegu dla kóz).
  3. w budynku administracyjnym na poziomie minus 1 (dostęp przez windę przy sekretariacie).
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 90 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 90 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://sdk.waw.pl/sdk/dostepnosc-www
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://sdk.waw.pl/sdk/dostepnosc-www
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://sdk.waw.pl/sdk/dostepnosc-www
 • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://tlumacz.migam.org/s%C5%82u%C5%BCewski-dom-kultury-w-dzielnicy-mokot%C3%B3w-m.-st.-warszawy-jC0yVl5Xw18GMrDxbkGo
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..