Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

BiP

Deklaracja dostępności - dostępność strony internetowej oraz obiektów Służewskiego Domu Kultury

Strona internetowa SDK została opublikowana przed przed 23 września 2018. 

Raport o stanie zapewnienia dostępności - stan na 01.01.2021 (plik do pobrania, format PDF, rozmiar 106 KB)

etr mini      Informacja o Służewskim Domu Kultury - Tekst łatwy do czytania


Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sdk.waw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Materiały archiwalne są niedostępne oznaczone informacją "Wpis archiwalny". Brak audiodeskrypcji dla materiałów audio/wideo. Część materiałów wideo posiada opisy filmów w czasie. Strona nie posiada mapy serwisu. Na stronie znajduje się wyszukiwarka. CAPTCHA - niektórzy użytkownicy mogą mieć problem z wysłaniem formularza kontaktowego ze względu na zastosowanie zabezpieczeń w postaci reCAPTCHA. Aby zminimalizować ewentualny problem w dziale kontakt dodany jest również adres e-mail w postaci tekstowej.

Wyłączenia

Część plików została dodana do strony przed wejściem w życie ustawy. Mapa znajdująca się w dziale kontakt jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Nawigacja po stronie

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Strona posiada skróty klawiszowe, które ułatwiają zmiany rozmiaru czcionek (klawisze: CTRL+SHIFT+1 lub 2 lub 3) oraz zmianę kontrastu (klawisze: CTRL+SHIFT+4).
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki tytułom podstron oraz porządkującej funkcji nagłówków.
 • Linki - wewnętrzne - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach.
 • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony.
 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie
 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 • Listy - prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Linki - prawidłowo wdrożone w całym serwisie;
 • Nawigacja - spójna i logiczna w całym serwisie.
 • Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Kontrast - wymaganie spełnione; w miarę możliwości staramy się także zapewnić alternatywę tekstową dla infografik.
 • Zapewniliśmy alternatywę dla mediów zmiennych w czasie – większość filmów posiada opisy alternatywne.
 • Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP.

Elementy serwisu - dostępność

 • Strona główna serwisu oraz znajdujące na niej moduły – slider, kalendarz, aktualności, moduł reklam oraz stopka są przygotowane w sposób dostępny.
 • Podstrony znajdujące się bezpośrednio w menu górnym strony głównej są przygotowane w sposób dostępny.
 • Zmiany kontrastów oraz wielkości czcionek – dostępne na stronie głównej.
 • Podstrona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jest przygotowana w sposób dostępny.
 • Dział kontakt – dostępny (za wyjątkiem formularza kontaktowego - udostępniony został adres e-mail do kontaktu)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Zieliński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228439101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia (budynek administracji, salonik literacki, budynek edukacyjny) od ul. Bacha znajdujące się na parterze.
 • Przy 2 wejściach (budynek administracji, budynek edukacyjny) z dostępem do wind znajdują się kliny najazdowe.
 • Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku administracji.
 • Księgowość znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku administracji.
 • Budynek posiada trzy kondygnacje – dwie naziemne i jedną podziemną.
 • Komunikacja między kondygnacjami odbywa się poprzez klatkę schodową oraz windy.
 • Architektura budynku umożliwia zapewnienie dostępu dla osób na wózkach do wszystkich pomieszczeń użytkowych, w tym: sekretariatu, księgowości, foyer, galerii, sali widowiskowej, kawiarni (obecnie nieczynna), sal edukacyjnych (foto, plastyczna, multimedialna, muzyczna, taneczna).
 • Toalety dla osób z indywidualnymi potrzebami znajdują się na parterze (salonik literacki) oraz na poziomie minus 1 (foyer przy sali widowiskowej i przy foto w budynku edukacyjnym).
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej, ale planujemy jej montaż najpóźniej w 2023 r.
 • Przed budynkiem wyznaczyliśmy 2 miejsca parkingowe dla osób z indywidualnymi potrzebami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Planujemy wprowadzenie usługi dostępu do tłumacza online do końca 2022 r.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby słabowidzące, nie korzystające z technologii asystujących – zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Informacje na stronę internetową staramy się przygotowywać w łatwym tekście, językiem zrozumiałym. Dbamy o to, aby osoby z indywidualnymi potrzebami mogły uczestniczyć w wydarzeniach i warsztatach Służewskiego Domu Kultury (prosimy o wcześniejszy kontakt z koordynatorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).