Nagłówek artykułów

O nas

RODO w placówce SDK

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). W celu dostosowania się do nowego otoczenia prawnego przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane w naszej jednostce.
Z poważaniem
Zespół Służewskiego Domu Kultury

 

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1.  Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa
  Kontakt: (22)843-91-01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektor danych osobowych
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Cel przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności związanych z:
  - kontaktem ze Służewskim Domem Kultury;
  - umowami pracowniczymi;
  - umowami cywilno-prawnymi;
  - uczestnictwem w warsztatach;
  - uczestnictwem w konkursach i festiwalach;
  - korzystaniem z pozostałej oferty SDK (wypożyczenia roweru cargo, korzystanie z ogniska);
  - zapewnieniem bezpieczeństwa osobom i mieniu SDK;
  - wysyłką informacji dot.  oferty SDK
 4. Podstawa prawna 
  Państwa dane przetwarzamy na podstawie
  - art. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO - na podstawie wydanej przez Państwa zgody;
  - art. 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia RODO - przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;
  - art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącgo na administratorze;
  - art. 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędnę do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;
 5. Jakie dane przetwarzamy?
  Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych:
  - dane ogólne (imię, nazwisko);
  - dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail);
  - dane identyfikacyjne (numer PESEL)
  - dane finansowe (numer rachunku bankowego);
  - wizerunek utrwalany przez monitoring wizyjny (bez rejestracji dźwięku);
 6. Odbiorcy danych
  Dane przekazywane będą jedynie odbiorcy danych osobowych w postaci: ZUS, US, bank właściciela danych, firmy ubezpieczeniowe (w przypadku osób posiadających polisy ubezpieczeniowe), firmy Juventus świadczącej usługi ochroniarskie, firmie GnP - producentowi systemów sprzedaży biletów Biletyna.pl oraz zapisów na warsztaty StrefaZajęć.pl. Oraz firmom: The Rocket Science Group LL d/b/a Mailchimp i H88 s.a. (superhost.pl) zajmujących się odpowiednio wysyłką newslettera oraz hostingiem.
 7. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  - trwania wymiany korespondencji oraz maksymalnie 3 lata w celach roszczeniowych.;
  - czasu trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym odpowiednio minimum 5 lat (umowa cywilno-prawna) oraz minimum 50 lat (umowa pracownicza);
  - trwania warsztatów, konkursu, festiwalu;
  - czasu trwania oferowanej usługi;
  - dane z monitoring wizyjnego przetrzymywane są przez okres maksymalnie 6 tygodni;
  - czas trwania korzystania z newslettera;
 8. Przysługujące prawa
  W związku z pzetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Prawo do skargi
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Informacja o zamiarze przekazania danych odbiorcy w państwie trzecim
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Przetwarzanie zautomatyzowane oraz profilowanie
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Informacja dot. monitoringu wizyjnego w Służewskim Domu Kultury

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

Służewski Dom Kultury informuje, że teren oraz obiekty placówki są wyposażone w system monitoringu wizyjnego, rejestrujący kolorowy obraz 24 godziny na dobę. Kamery są wyposażone w czujniki aktywujące nagrywanie ruchem. System nie utrwala dźwięku.

Administratorem danych jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa, telefon (22) 83-91-01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane zbierane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz gości instytucji oraz ochronie mienia zgodnie z:

 • art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, ze zm.);
 • art. 4b oraz art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 poz. 995, ze zm.);
 • art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.);

Przez obszar objęty monitoringiem rozumie się budynki domu kultury oraz teren wokół nich. Administrator ograniczył do minimum nagrywanie przestrzeni publicznej.

Przetwarzaniu podlega jedynie wizerunek osób przebywających na terenie SDK. Dane przechowywane są przez okres maksymalnie 6 tygodni. Dane będą przekazywane jedynie pracownikom firmy zajmującej się ochroną – agencji Juwentus oraz organom prowadzącym postępowanie w sprawie ewentualnego zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności policji, prokuraturze, sądom oraz osobom fizycznym na podstawie przepisów RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Administrator każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które zagrażają bezpieczeństwu oraz życiu, dokumentują akty wandalizmu czy kradzieży dla celów dowodowych na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich oraz organów prowadzących postępowania.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych oraz do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

W sprawach związanych z Państwa danymi, ich przetwarzaniem oraz prawami przysługującymi Państwu, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obserwuj nas na portalu Instragram @sluzewskidomkultury