Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Kultura dla Klimatu. Razem możemy więcej! / Dom Ekologii

Kultura dla Klimatu
Razem możemy więcej!

W roku 2021 Służewski Dom Kultury we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury i Biurem Kultury m. st. Warszawy organizuje szkolenia oraz spotkania dla kadry warszawskich domów kultury. w zakresie ekologizacji instytucji. Dzięki współpracy  z innymi domami kultury, organizacjami oraz biurami m. st. Warszawy możliwa jest skuteczna zmian na rzecz klimatu. 


O ekologicznych założeniach funkcjonowania SDK: czytaj więcej tu Plansza z logiem Służewskiego DK oraz rozrysowanym planem projektu SDK "Dom Ekologii".Plansza z logotypami Służewskiego DK, Staromiejskiego Domu Kultury,  oraz Warszawy oraz nad nimi napis: "Program spotkań, szkoleń i działań w przestrzeni miejskiej dla warszawskich domów kultury 2021".


Rusza wyjątkowa inicjatywa ekologiczna dla instytucji kultury. Kultura dla Klimatu to pierwszy krok w stronę systemowych zmian w trosce o środowisko.

Od zero waste i recyklingu w produkcji wydarzeń, przez szkolenia i zieloną edukację dla pracowników, po zakładanie kompostowników, łąk i ogrodów sąsiedzkich. To tylko kilka z działań, jakie planują wdrożyć instytucje kultury w ramach akcji Kultura dla Klimatu. Powstał pierwszy eko-przewodnik, dostarczający praktycznej wiedzy o tym jak czynić swoje otoczenie, projekty, codzienne działania czy siedzibę bardziej ekologiczną.

O ruchu Kultura dla Klimatu:

Żyjemy w świecie ogarniętym przez katastrofę klimatyczną, doświadczanym przez
zależne od siebie kryzysy: przyrodniczy, gospodarczy, społeczny, polityczny oraz
pandemię Covid-19.
Żyjemy w systemie, który oparty jest na eksploatacji przyrody i ludzi. Codziennie tracimy różnorodność biologiczną, w tym kolejne gatunki. Zglobalizowana
gospodarka wzmacnia nierówności ekonomiczne, klasowe, rasowe, kieruje się logiką zysku.

Nadal jednak możemy zrobić wiele. Naukowczynie, aktywiści i aktywistki, ruchy  klimatyczne,  politycy i polityczki apelują o ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 2030 roku oraz o całkowitą redukcję śladu węglowego do roku 2050. Trwa walka o to, żeby średnia temperatura Ziemi nie wzrosła o więcej niż 1,5 stopnia. Żeby tego dokonać potrzebne
są systemowe działania. Potrzebna jest głęboka zmiana, która pozwoli zatrzymać dalszą destrukcję ludzi i przyrody. 

Kultura także musi podjąć wyzwanie radykalnej zmiany, ponieważ i ona uwikłana jest
w system wytwarzania nierówności i eksploatacji. Jednocześnie kultura daje przestrzeń
do dyskusji, krytycznego myślenia oraz odważnego i eksperymentalnego działania. Poprzez badania, kolekcje, komunikację, wystawy, wspieranie lokalnych społeczności oraz edukację, jesteśmy w stanie wspólnie budować świadomość kryzysu klimatycznego i ekologicznego, a także promować nowe sposoby pracy i funkcjonowania w świecie.

Musimy wziąć odpowiedzialność za to, co i jak produkujemy, w jaki sposób organizujemy swoją pracę, w jakiej kulturze uczestniczymy – piszą w manifeście organizatorki,
zachęcając zar
ówno instytucje, jak i osoby prywatne do włączenia się do akcji.Kultura dla Klimatu to oddolna inicjatywa na rzecz ekologizacji obszaru kultury.

Grupę tworzą pracowniczki instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządu,
a także niezależne twórczynie i kuratorki. Kolektyw, tworzony (na dziś) przez same kobiety, opiera swe działania na dzieleniu się wiedzą, wzajemnej pomocy, budowaniu przestrzeni
zaufania. Kultura dla Klimatu, będąc przykładem oddolnej samoorganizacji dążącej do systemowej zmiany, stawia jednocześnie pytanie o to, jak tworzyć dziś nowe ekosystemy sprawczości instytucjonalnej, w jaki sposób angażować aktorów i aktorki zmiany oraz
rozwijać organiczną współpracę.

Przewodnik Kultury dla Klimatu jest dostępny na stronie www.kulturadlaklimatu.pl.

To miejsce, w którym gromadzimy rzetelne informacje na temat kryzysu klimatycznego
i kondycji środowiska, rekomendowane sposoby wdrażania ekologicznych zmian, a także wnioski z różnorodnych inicjatyw i badań. Mamy nadzieję, że portal będzie przestrzenią dzielenia się praktyczną wiedzą i doświadczeniami – zarówno tymi pozytywnymi, jak i trudnymi, związanymi z rozmaitymi wyzwaniami i barierami, jakie często napotykają osoby chętne do działania na rzecz klimatu. 

Obszary ekologii kultury omawiane w Przewodniku dotyczą zarówno technologii (budynek, komunikacja, konserwacja), projektów kulturalnych (produkcja, materiały), odpowiedzialności za ekosystem (dobre sąsiedztwo, lokalna przyroda), jak i codziennych zachowań czy kształtowania postaw zespołu. Średniej wielkości instytucja kultury zużywa rocznie 400 ryz papieru, czyli około 30 drzewinformują organizatorki Musimy podjąć działania, które pozwolą zmniejszyć tempo zachodzących zmian. Mamy mało czasu.

Projekt „Kultura dla Klimatu” powstał przy wsparciu Biura Kultury i Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m. st. Warszawy, we współpracy z Climate Community Lab, który jest inicjatywą unijnej organizacji EIT Climate-KIC. Strona internetowa jest współfinansowana przez m. st. Warszawa.

Kolektyw Kultura dla Klimatu tworzą praktyczki kultury na co dzień związane zawodowo z różnymi instytucjami lub inicjatywami: 

Ewa Chomicka / Muzeum POLIN, Muzea dla Klimatu
Anna Czaban / CSW Zamek Ujazdowski
Aleksandra Jach / niezależna kuratorka, Muzea dla klimatu
Aleksandra Janus / Centrum Cyfrowe, Muzea dla Klimatu
Iza Kaszyńska / niezależna kuratorka, Muzea dla klimatu
Magdalena Klepczarek / Biuro Kultury M.St. Warszawa
Magdalena Komornicka / Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Joanna Nuckowska / Nowy Teatr
Maria Wilska / Nowy Teatr


Grafika promująca ruch "Kultura dla Klimatu": okrąg na zróżnicowanym abstrakcyjnym tle a w nim napis - "kultura częścią ruchu klimatycznego". Pod okręgiem, po prawej stronie logo ruchu