Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Spotkanie / Wykład

Przyrodniczy wtorek z ekspertem / #4 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA: Bioróżnorodność bobrowych siedlisk. Zróbmy krok wstecz, żeby zrobić miejsce przyrodzie/ Ekspert: Roman Głodowski

Wpis archiwalny

 26.04.2022 / wtorek./ g. 19 

/ wstęp wolny  
/  offline: sala widowiskowa (poziom -1)  
/  online: profil Facebook Służewskiego Domu Kultury  


Link prowadzi do wydarzenia na Facebooku


Bóbr europejski to nasz najważniejszy sprzymierzeniec w walce z suszą i walce o klimat.

Nikt tak jak on nie potrafi tak szybko i tak efektywnie przekształcić środowiska, w którym żyje. Robi to z myślą o sobie, ale zyskują na nim wszyscy. To doskonałe przestrzenie stworzone przez zwierzęta, gdzie szata roślinna, rzeki i okoliczne tereny dostosowane są do potrzeb tysięcy gatunków innych zwierząt.
O bobrowych habitatach, o tym jak powstają, kto na nich korzysta oraz co dają nam ludziom, opowie ekspert: Roman Głodowski.

Ekspert:  Roman Głodowski, przyrodnik, fotograf, współczesny bobrowniczy. Prezes i założyciel Stowarzyszenia Nasz Bóbr, działającego na rzecz zwierząt, u którego szczególną atencją cieszą się właśnie bobry.


O cyklu:

W każdy ostatni wtorek miesiąca zapraszamy uznanyc specjalistów, naukowców, badaczy dzielących się wiedzą na temat otaczającej nas przyrody i jej ochrony, w sposób zrozumiały dla każdego! Podają fakty i rozprawiają się z mitami. Na spotkaniach eksperci przybliżą swoje wieloletnie obserwacje świata natury, opowiedzą o badaniach naukowych i wyzwaniach, które stoją przed nami jako jednostkami i całym społeczeństwie w kontekście zmian klimatu.


Po wykładach zapraszamy do zadawania pytań prowadzącemu/prowadzącej.
Pytajmy u źródła!

Nagrania video Przyrodniczych Wtorków z Ekspertem z 2021


 W kwietniu zapraszamy Państwa na inne wydarzenia także poświęcone tym niezwykłym zwięrzętom, a organizaowane we współpracy Stowarzyszenia Nasz Bóbr oraz Służewskiego Domu Kultury: