Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Spotkanie / Wykład

Opowieść o koziorogu i pachnicy – czyli jak chronić niechronione? / wykład z cyklu Przyrodniczy wtorek z Ekspertem. Parasol dla przyrody

Wpis archiwalny

 ... Parasol dla przyrody 

 28.03.2023 / wtorek./ g. 19 

/ offline: sala widowiskowa z publicznością / wstęp wolny
/ online: transmisja  na profilu SDK na Facebook'u  


Link prowadzi do wydarzenia na Facebooku


Gatunki parasolowe, inaczej osłonowe to te, których prawna ochrona automatycznie pociąga za sobą ochronę innych gatunków zamieszkujących wspólną przestrzeń.

Przestrzeń ta może mieć różną wielkość, zależną od wymagań ekologicznych gatunku parasolowego. Czasami może to być pojedyncze drzewo, czasami dużo większy obszar. Gatunki priorytetowe dla Unii Europejskiej (zwane potocznie naturowymi) doskonale spełniają definicję gatunku parasolowego ze względu na sposób ich ochrony. Dokładniej omówimy to na przykładzie dwóch chronionych i występujących także w Warszawie chrząszczy: kozioroga dębosza i pachnicy.

koziorog bioEkspert:Tomasz Mokrzycki – dr hab. nauk leśnych, entomolog, zatrudniony w Katedrze Ochrony Lasu, w Instytucie Nauk Leśnych SGGW. Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, opiekun studenckiej Sekcji Entomologicznej Koła Naukowego Leśników. Zajmuje się owadami saproksylicznymi (związanymi z rozkładającym się drewnem), ochroną i biologią owadów, gatunkami inwazyjnymi oraz uszkadzającymi rośliny drzewiaste. W Warszawie prowadził badania m.in. w Lesie Bielańskim, Natolińskim i Kabackim. Dużo uwagi poświęca popularyzowaniu owadów, np. w mediach, na Dniach SGGW i zajęciach z uczniami odwiedzającymi Uczelnię.


slawek interProwadzenie: Sławomir Kasjaniuk  –  członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, przewodnik kampinoski, od ponad 15 lat mieszkaniec Służewa. Organizator spotkań i spacerów przyrodniczych w Warszawie, Kampinoskim Parku Narodowym oraz nad Bzurą. Uczestnik ornitologicznych programów badawczych i monitoringowych.


O cyklu Przyrodniczy wtorek z ekspertem. Parasol dla przyrody:

W każdy ostatni wtorek miesiąca zapraszamy uznanych specjalistów i specjalistki, którzy dzielą się wiedzą na temat otaczającej nas przyrody i jej ochrony, w sposób zrozumiały dla każdego. Podają fakty i rozprawiają się z mitami. Na spotkaniach eksperci i ekspertki przybliżają swoje wieloletnie obserwacje świata natury, opowiadają o badaniach naukowych i wyzwaniach, które stoją przed nami jako jednostkami i całym społeczeństwem w kontekście zmian klimatu.


Po wykładach zapraszamy do zadawania pytań prowadzącemu/prowadzącej.
Pytajmy u źródła! 

Nagrania video Przyrodniczych Wtorków z Ekspertem