Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Spotkanie / Wykład

Dubelt – gatunek parasolowy bagien i ich mieszkańców / wykład z cyklu Przyrodniczy wtorek z Ekspertem. Parasol dla przyrody

 ... Parasol dla przyrody 

   28.11.2023 / wtorek / g. 19.00  

/ offline: sala widowiskowa z publicznością / wstęp wolny
/ online: transmisja  na profilu SDK na Facebooku  


Link prowadzi do wydarzenia na Facebooku


Dubelt jest rzadkim i zagrożonym gatunkiem ptaka siewkowego występującym na bagnach i mokradłach Polski wschodniej, gdzie przebiega zachodnia granica jego globalnej nizinnej populacji.  

Status zagrożenia gatunku wynika z jego silnej specjalizacji pokarmowej i siedliskowej, te zaś są konsekwencją wyjątkowego, gdyż obecnego zaledwie u około 1.5% gatunków ptaków, tokowiskowego systemu kojarzenia. Toki dubelta są przy tym spektakularnym pokazem, który przyciąga wielu obserwatorów ptaków z Europy Zachodniej, gdzie wyginął zupełnie z początkiem ubiegłego wieku. Chroniąc dubelta chronimy procesy niezbędne dla zachowania torfowisk niskich i rekultywacji osuszonych bagien i mokradeł, wspieramy też dziedzictwo kulturowe ekstensywnego użytkowania łąk. Korzystają na tym nie tylko cenne zbiorowiska roślinne i bytujące tam rzadkie gatunki ptaków czy owadów, ale też klimat. Jak to wszystko jest możliwe? Odpowiedź nie jest prosta, ale postaram się te zależności wyjaśnić jak najlepiej.

Ekspert: Michał Korniluk – ornitolog, działacz w ochronie przyrody, pasjonat migracji ptaków, podróżowania i włoskiej pizzy. Pracuje w organizacjach pozarządowych, od lat zaangażowany w ochronę ptaków siewkowych i ich siedlisk, w szczególności w ochronę czynną. Doktorant w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN, współautor Krajowego Programu Ochrony Dubelta i koordynator krajowego Monitoringu Dubelta w Polsce (Monitoring Ptaków Polski GIOŚ). Autor publikacji naukowych dotyczących polskiej awifauny i ekologii ptaków.slawek interProwadzenie: Sławomir Kasjaniuk  –  członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, przewodnik kampinoski, od ponad 15 lat mieszkaniec Służewa. Organizator spotkań i spacerów przyrodniczych w Warszawie, Kampinoskim Parku Narodowym oraz nad Bzurą. Uczestnik ornitologicznych programów badawczych i monitoringowych.


O cyklu Przyrodniczy wtorek z ekspertem. Parasol dla przyrody:

W każdy ostatni wtorek miesiąca zapraszamy uznanych specjalistów i specjalistki, którzy dzielą się wiedzą na temat otaczającej nas przyrody i jej ochrony, w sposób zrozumiały dla każdego. Podają fakty i rozprawiają się z mitami. Na spotkaniach eksperci i ekspertki przybliżają swoje wieloletnie obserwacje świata natury, opowiadają o badaniach naukowych i wyzwaniach, które stoją przed nami jako jednostkami i całym społeczeństwem w kontekście zmian klimatu.


Po wykładach zapraszamy do zadawania pytań prowadzącemu/prowadzącej.
Pytajmy u źródła! 

Nagrania video Przyrodniczych Wtorków z Ekspertem