Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Projekty

Program: Dom Ekologii 2022. Z miłości do Przyrody.

Wiosna tuż tuż dlatego najwyższy czas, aby podzielić się z Wami zielonymi planami i cyklami SDK!

Chcąc żyć w przyjaznej relacji z wszystkimi żyjącymi istotami powinniśmy je najpierw poznać. W 2022 roku zgłębimy świat znanych i mniej znanych organizmów. Zapraszamy na wykłady oraz rozmowy z ekspertami i ekspertkami dziedzin przyrodniczych, a także warsztaty i spotkania terenowe, podczas których będziemy eksplorować zielone zakątki Służewa.


Każdy miesiąc, od marca do listopada 2022, poświęcimy innemu obszarowi życia na Ziemi. Już w marcu zanurzymy się w podziemia w poszukiwaniu sposobów na zdrową i żyzną glebę. A w kwietniu zajmiemy się tematem różnorodności biologicznejW kwietniu zajmiemy się tematem różnorodności biologicznej, a w maju zwierzętami w mieście.Cykliczne wydarzenia w 2022: 

Lista wydarzeń i warsztatów już niebawem.
Do zobaczenia w zielonym SDK!


Służewski Dom Kultury to instytucja silnie związana z ochroną przyrody od początku swojej działalności.

Ekologia jest jednym z jego działań statutowych dlatego SDK jest domem dla wszystkich, także miejscem schronienia i gniazdowania różnych organizmów. W latach 90-tych w dawnych barakach po stołówce budowniczych metra powstało miejsce, które od początku łączyło kulturę z edukacją przyrodniczą.

Obecna siedziba SDK-u podkreśla pierwotne, ekologiczne założenia placówki jednocześnie unaocznia jak może wyglądać architektura i infrastruktura instytucji kultury w mieście. 7 lat temu stare baraki zastąpił stylizowany na wiejskie siedlisko zespół obiektów zaprojektowanych w duchu gospodarki cyrkularnej. Budynek SDK mieści się na terenie Dolinki Służewieckiej, charakteryzującej się dużą różnorodnością biologiczną, a jako dolina dawnej rzeki Sadurki stanowi także ważny korytarz ekologiczny dla zwierząt, roślin i grzybów.

Kontekst przyrodniczy, architektura,turbina wiatrowa, koziarnia, pasieka, ogród społeczny oraz silnie rozwijana od 30 lat edukacja przyrodnicza sprawiają, że SDK postrzegany jest jako rodzaj ekologicznej farmy miejskiej i zyskał sobie nieoficjalne miano domu kultury i ekologii.


Więcej o ekologii w SDK
Zielony wolontariat
Wspólny Ogród
Gospodarstwo dziecięce
Klimatyczna ścieżka edukacyjna