Nagłówek artykułów

Inne

Gala konkursu poetyckiego im. Zbigniewa Jerzyny

sala widowiskowa / bezpłatne wejściówki od 20 listopada /  w kasie SDK  lub on-line:    Odbierz wejściówkę

Podczas tegorocznej – trzeciej już edycji - wysłano rekordową liczbę 388 zgłoszeń z całej Polski. Najlepszych wyłoni jury w składzie: Ernest Bryll (przewodniczący), Sylwia Chutnik i Jerzy Sosnowski. Zwieńczeniem gali będzie koncert Katarzyny Groniec z zespołem.

W dniu 19 listopada obyło się posiedzenie komisji konkursu poetyckiego w składzie: Ernest Bryll (przewodniczący), Sylwia Chutnik i Jerzy Sosnowski.

Po zapoznaniu się z kodowanymi pracami, Jury postanowiło przyznać następujący podział nagród:

• I nagroda w wysokości 2 000 zł brutto - Nocny Brzeg

• II nagroda w wysokości 1 500 zł brutto – Przenikliwość patrzenia

• III nagroda w wysokości 1 000 zł brutto - Utopia

Ponadto, Jury postanowiło przyznać trzy równorzędne wyróżnienia w następujący sposób:

• Wyróżnienie w wysokości 500 zł brutto - Telemach

• Wyróżnienie w wysokości 500 zł brutto - Palimpsest

• Wyróżnienie w wysokości 500 zł brutto - Cherry Blue


Również 19 listopada obyło się posiedzenie komisji konkursu recytatorskiego w składzie: Jarosław Wasik i Marcin Jerzyna, które postanowiło przyznać:

• Nagrodę Kacprowi Nogajowi z Technikum nr 5 w Sosnowcu w wysokości 500 zł brutto

• Wyróżnienie i nagrodę rzeczową (tomiki wierszy Zbigniewa Jerzyny ufundowane przez syna Marcina Jerzynę) Annie Prus

Przypominamy, że z zgodnie z pkt. 2 §5 Regulaminu Konkursu, Jury skorzystało z prawa do zmiany podziału wysokości nagród.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali III Konkursu im. Zbigniewa Jerzyny, która odbędzie się 1 grudnia 2018 r. o godzinie 18 w Służewskim Domu Kultury w Warszawie.
Skany protokołów z posiedzeń obu komisji konkursowych w załączeniu.

- - - - - - - - -

Protokół 1 z posiedzenia komisji <kliknij>

Protokół 2 z posiedzenia komisji <kliknij>