Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Inne

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

Wpis archiwalny

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs na najlepsze projekty i programy edukacji kulturalnej.

Grafika. Na zielony tle z lewej strony grafiki znajduje się ilustracja ryby w kolorach różu. Po prawej strony znajdują się niebieskie napisy: "11 Warsazawska Nagroda Edukacji Kulturalnej" , oraz "Warszawski Program Edukacji Kulturalnej". Na środku grafiki znajduje się biały napis: "termin zgłoszeń 30. czerwca, więcej infomacji: www.edukacjakulturalna.pl"
Jego organizatorem i fundatorem jest m.st. Warszawa, a głównym celem - wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorów, edukatorów oraz nauczycieli i realizowanych przez nich projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy programu lub projektu kulturalnego zrealizowanego w instytucji kultury, szkole, przedszkolu lub placówce   edukacji pozaszkolnej, na uczelni wyższej, ale także organizacje pozarządowe, firmy lub osoby fizyczne.

Konkurs dotyczy projektów, których realizacja zakończyła się do 30 czerwca danego roku. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: konkurs2020.edukacjakulturalna.pl

Każdego roku konkurs cieszy się dużą popularnością, a Laureaci z ubiegłych lat wymieniają to wyróżnienie wśród swoich znaczących osiągnięć. To dla nas powód do dumy. Najważniejsze są jednak efekty ich działań – czyli  fakt, że w teatrach, muzeach, domach kultury, bibliotekach , szkołach, organizacjach pozarządowych i innych miejscach realizowane są jakościowe projekty i programy edukacji kulturalnej.

Więcej informacji: https://www.wpek.pl/wpek,1,5107.html?locale=pl_PL


 Poprzednia edycja: