Działania, w których chcemy przemienić służewski AMFITEATR, tak aby stał się przestrzenią twórczych, sąsiedzkich spotkań. Służewski Dom Kultury aktywnie włączył się w organizację tego wydarzenia.

„Strefa Kibica 2012”, to wybór kilkunastu fotografii spośród ponad tysiąca zdjęć, jakie zrobiłem w okolicach warszawskiej Strefy Kibica w okresie Euro 2012. Moim celem było oddanie przeżyć i emocji ludzi, którzy przybyli kibicować swoim drużynom oraz wziąć udział w tym niepowtarzalnym wydarzeniu w naszym mieście"