Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

BiP

Konkurs na najem powierzchni użytkowej w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w Służewskim Domu Kultury

Wpis archiwalny

Szczegóły dotyczące konkursu na najem powierzchni użytkowej w celu prowadzenia działalności gastronomicznej.

UWAGA! ZAKOŃCZYLIŚMY zbieranie ofert. Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs zostanie ponowiony.

Dyrektor Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15 w Warszawie. Ofertę należy składać w siedzibie Organizatora: w Sekretariacie Służewskiego Domu Kultury, ul. J.S. Bacha 15, w Warszawie w terminie do 27 maja 2022 r. do godz. 13.00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy zaadresować:

Służewski Dom Kultury
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 15

i opisać:

OFERTA NA KONKURS NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO DLA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ W FORMIE KAWIARNI Z BAREM W SŁUŻEWSKIM DOMU KULTURY
Nie otwierać przed dniem 27 maja 2022 r. i godz. 13.00

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Służewskim Domu Kultury tel. 22/ 843 01 91 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00. Osoba do kontaktu: p. Agnieszka Kosela (kierowniczka administracji).


Pliki do pobrania: