Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Inne

Rekrutacja - Sekretarka/Sekretarz

Wpis archiwalny

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poszukuje pracownika na stanowisko – sekretarka/sekretarz

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów i informacji w instytucji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 2. Prowadzenie kalendarza instytucji, umawianie spotkań, kontakt z interesantami, nadzór nad skrzynkę emailową sekretariatu (zarządzanie mailami oraz raportowanie przełożonym o najważniejszych wiadomościach).
 3. Przyjmowanie korespondencji i jej wysyłanie.
 4. Przyjmowanie przesyłek oraz przekazywanie ich do odpowiednich działów.
 5. Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zarządzeń i innych dokumentów służbowych oraz dbałość o ich prawidłowe przechowywanie.
 6. Przyjmowanie interesantów oraz obsługa telefonów – udzielanie merytorycznych informacji dotyczących działalności instytucji.
 7. Redakcja i korekta pism wychodzących z instytucji.
 8. Archiwizacja dokumentów, zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej.
 9. Nadzór nad bazą danych zawierającą spis osób i instytucji współpracujących z instytucją .
 10. Przygotowywanie przesyłek pocztowych – zakup znaczków, sporządzanie list adresowych (we współpracy z innymi działami), adresowanie, wysyłka.
 11. Monitoring projektów, festiwali, przeglądów, konkursów i innych działań merytorycznych instytucji w zakresie przekazywania informacji i dokumentów pomiędzy koordynatorami projektów a pozostałymi pracownikami i współpracownikami instytucji.

WYMAGANIA:

 1. Dobra znajomość aplikacji biurowych MS Office;
 2. Rzetelność oraz sumienność;
 3. Dobra organizacja pracy, samodzielność.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę
 • praca w dynamicznym, rozwijającym się zespole
 • ciekawe wyzwania w instytucji kultury
 • możliwość rozwoju zawodowego

WARUNKI APLIKOWANIA:

 • Oferty prosimy przesłać w terminie do dnia 05.12.2021 roku mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oferty powinny zawierać CV
 • Oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów (CV) nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maksymilian Michalski, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pomocą poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres.
 3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w SDK i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. 
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  
  • w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze. Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez kandydata wskazanych danych osobowych jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału  w prowadzonym procesie rekrutacji. 
  • w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata. Przesłanie danych w  dokumentach rekrutacyjnych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Podanie szerszego zakresu danych przez kandydata jest dobrowolne. Brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może
   powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • upoważniony do tego personel Administratora,
  • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • W celu realizacji powyższych uprawnień można skontaktować się z Administratorem lub IOD na adresy wskazane powyżej
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.