Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)
Kategoria: Ekologia

Tu metodą prób i błędów uczymy się uprawy warzyw, owoców i ziół. Staramy się pozostać w możliwie największej harmonii z innymi organizmami, które zamieszkują nasz teren. Sami robimy kompost oraz preparaty przeciwko szkodnikom, sami przygotowujemy część sadzonek oraz przetwarzamy nasze plony w kuchni plenerowej i piecu glinianym. W weekendy w ogrodzie odbywają się imprezy lub szkolenia. Tematyka jest szeroka, a wstęp wolny. 

Kategoria: Ekologia

Poznajmy razem skrzydlatych mieszkańców Dolinki Służewieckiej! Ptasie Spacery są organizowane w celu przybliżenia mieszkańcom Warszawy przyrody unikalnego parku Dolinka Służewska, będącego pozostałością doliny dawnej rzeki Sadurki. Uczestnicy spacerów poznają występujące w paru gatunki ptaków lęgowych i przelotnych, a także typy siedlisk oraz gatunki roślin i zwierząt i powiązania pomiędzy nimi. Dzięki cykliczności spacerów mogą śledzić zmiany zachodzące w przyrodzie w kolejnych porach roku. Podczas każdego spaceru omawiane jest inne zagadnienie, a ich tematyka jest zbieżna z tematem miesiąca w SDK

Kategoria: Ekologia

Wymienik nasionwe Wspólnym Ogrodzie  Różnorodność nasion oraz mnogość plonów jest bardzo ważna w obliczu zmian klimatycznych oraz degradacji środowiska. Szczególne znaczenie ma to w dużych miastach, gdzie pula różnorodności roślin jest stosunkowo mała, a warunki dla ich rozwoju są niekiedy ekstremalnie trudne.

Kategoria: Ekologia

 Przyrodnicze wtorki z ekspertem  / w każdy ostatni wtorek miesiąca  To cykliczne spotkania z ekspertami stanowiące kulminację miesiąca poświęconego danej tematyce. Prowadzącymi są uznani specjaliści, dzielący się wiedzą na temat otaczającej nas przyrody i jej ochrony, w sposób zrozumiały dla każdego! Podają fakty i rozprawiają się z mitami. Na spotkaniach eksperci przybliżą swoje wieloletnie obserwacje świata natury, opowiedzą o badaniach naukowych i wyzwaniach, które stoją przed nami jako jednostkami i całym społeczeństwie w kontekście zmian klimatu.

Kategoria: Ekologia

Zielony wolontariat. Współdziałaj z Służewskim Domem Kultury! SDK to miejsce otwarte na mieszkańców i ich inicjatywy. Zapraszamy osoby chcące włączyć się we wspólne działania w obszarze kultury, edukacji oraz ochrony środowiska naturalnego. Jesteśmy otwarci na Wasze zainteresowania i umiejętności a także chęć współtworzenia z nami Służewskiego Domu Kultury.  Czytaj więcej o SDK  

Kategoria: Ekologia

Kultura dla KlimatuRazem możemy więcej! W roku 2021 Służewski Dom Kultury we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury i Biurem Kultury m. st. Warszawy organizuje szkolenia oraz spotkania dla kadry warszawskich domów kultury. w zakresie ekologizacji instytucji. Dzięki współpracy  z innymi domami kultury, organizacjami oraz biurami m. st. Warszawy możliwa jest skuteczna zmian na rzecz klimatu.