Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Ptasie rzadkości / z cyklu „Ptasie spacery"

 12.11.2023 / niedziela / g. 12.00 

/ Park Dolinka Służewska / zbiórka przy amfiteatrze SDK / wstęp wolny 

FB fanpageGREY
Szczudłak, uszatka błotna, gadożer ... W przypadku niektórych gatunków ptaków całą krajową populację tworzy kilkadziesiąt, a czasami nawet kilka par lęgowych. 

Na listopadowym spacerze porozmawiamy o najrzadszych gatunkach ptaków Polski i zastanowimy się nad przyczynami ich niskiej liczebności oraz prognozami na przyszłość. Dowiemy się też, jakie działania są podejmowane w celu ich ochrony. Jak co miesiąc będziemy obserwować przyrodę Dolinki Służewskiej, szczególną uwagę poświęcając ptakom. 

Współorganizator: Warszawska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

slawek_inter.jpgProwadzenie: Sławomir Kasjaniuk – członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, przewodnik kampinoski, od ponad 15 lat mieszkaniec Służewa. Organizator spotkań i spacerów przyrodniczych w Warszawie, Kampinoskim Parku Narodowym oraz nad Bzurą. Uczestnik ornitologicznych programów badawczych i monitoringowych.


O cyklu:

Ptasie Spacery Ptasie spacery są organizowane by przybliżyć mieszkańcom Warszawy przyrodę unikalnego parku Dolinka Służewska, będącego pozostałością doliny dawnej rzeki Sadurki. Uczestnicy i uczestniczki spacerów poznają występujące w parku gatunki ptaków lęgowych i przelotnych, a także typy siedlisk oraz gatunki roślin i zwierząt i powiązania między nimi. Dzięki cykliczności spacerów uczestnicy i uczestniczki mogą śledzić zmiany zachodzące w przyrodzie w kolejnych porach roku.