Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Przyrodniczy wtorek z Ekspertem - o Wodzie, Retencjach i Mokradłach / 23.02, godz.:19:00

Wpis archiwalny

Spotkania przyrodnicze to cykliczne spotkania z ekspertem stanowiące kulminację miesiąca poświęconego danej tematyce. Prowadzącymi są uznani specjaliści, dzielący się wiedzą na temat otaczającej nas przyrody i jej ochrony, w sposób zrozumiały dla każdego! Na spotkaniach eksperci przybliżą swoje wieloletnie obserwacje świata natury, opowiedzą o badaniach naukowych i wyzwaniach, które stoją przed nami jako jednostkami i całym społeczeństwie w kontekście katastrofy klimatycznej.Zaproszonym ekspertem w lutym jest
Wiktor Kotowski - dr hab. prof. UW.
Jest jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia Chrońmy Mokradła – dziś Centrum Ochrony Mokradeł. Adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stosując szeroko pojęty warsztat ekologii roślin stara się zrozumieć przyczyny i skutki degradacji tych ekosystemów oraz znaleźć najskuteczniejsze metody ich ochrony i restytucji przyrodniczej. Odtwarzanie zniszczonych ekosystemów jest wg niego jedną z najpilniejszych potrzeb współczesnego świata, a za najważniejsze wyzwanie stojące przed naukowcami-ekologami uważa przekonanie społeczeństw i polityków, że problem degradacji środowiska – w tym zmian klimatu – jest realny i poważny, a jego rozwiązanie, o ile możliwe, wymaga zasadniczej zmiany postrzegania miejsca człowieka w przyrodzie.


  • premiera filmu na profilu SDK na Facebook


Data i miejsce

FB / online