Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Opowieść o roślinach synantropijnych w miastach. / Przyrodniczy wtorek z ekspertką #6 ROŚLINNOŚĆ / Ekspertka: Kaja Nowakowska z Mead Ladies

Wpis archiwalny

 26.07.2022 / wtorek./ g. 19 

/ wstęp wolny  
/  offline: sala widowiskowa (poziom -1)  
/  online: profil Facebook Służewskiego Domu Kultury  


Link prowadzi do wydarzenia na Facebooku


 

W powszechnej świadomości miasta jawią się zwykle jako obszary ubogie botanicznie, nieciekawe i gorsze od terenów niezabudowanych, lasów, pół czy łąk.

Tymczasem nasze miasta to prawdziwe Miasta Roślin. Dzieje się w nich niezwykle dużo. Nie są jednorodne pod względem siedliskowym, a więc także od względem gatunkowym bywa tu różnorodnie. Do miast „ściągają" rośliny o specyficznych właściwościach i zdolnościach. Niektóre z nich były tu przed miastami i zdołały je sobie obłaskawić , inne dotarły tu ze zwierzętami i radzą sobie nadzwyczaj dobrze. Jeszcze inne zostały sprowadzone przez ludzi i uciekły spod ich kontroli, biorąc miasta w swoje władanie.

Co oznacza termin „rośliny synantropijne"? Jakie siedliska w mieście rozróżniamy i które rośliny są dla nich charakterystyczne? Jak przebiega proces kształtowania się flory miejskiej? Które gatunki rosnące w miastach są rodzime, a które obce i jakie to ma dla nas znaczenie?

A przede wszystkim: czy możemy korzystać z dzikich roślin miejskich, użytkując je w kuchni, domowej apteczce czy naturalnej kosmetyce? Jak robić to z głową i czerpać z miejskiej flory bezpiecznie, łatwo i przyjemnie?

O tym i wielu innych zagadnieniach będzie traktował wykład.


O cyklu:

W każdy ostatni wtorek miesiąca zapraszamy uznanyc specjalistów, naukowców, badaczy dzielących się wiedzą na temat otaczającej nas przyrody i jej ochrony, w sposób zrozumiały dla każdego! Podają fakty i rozprawiają się z mitami. Na spotkaniach eksperci przybliżą swoje wieloletnie obserwacje świata natury, opowiedzą o badaniach naukowych i wyzwaniach, które stoją przed nami jako jednostkami i całym społeczeństwie w kontekście zmian klimatu.


Po wykładach zapraszamy do zadawania pytań prowadzącemu/prowadzącej.
Pytajmy u źródła!Nagrania video Przyrodniczych Wtorków z Ekspertem z 2021