Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Kwiecień - różnorodność biologiczna / Program SDK: Dom Ekologii 2022. Z miłości do przyrody.

Wpis archiwalny

Spadek różnorodności biologicznej to nie tylko drastyczne kurczenie się rafy koralowej w Australii czy zagrożenie dla takich gatunków jak morświn kalifornijski czy tygrys chiński.

Utratę bioróżnorodności możemy obserwować także na naszych talerzach, pobliskim parku czy trawniku. Bioróżnorodność oznacza obfitość i zróżnicowanie form życia na Ziemi. Obejmuje ona nie tyle te istoty, które jesteśmy w stanie zobaczyć, ale rozciąga się na wszystkie organizmy – od mikroskopijnych genów i bakterii, poprzez rośliny i zwierzęta, aż do całych ekosystemów. Niestety, w ostatnich latach różnorodność biologiczna spada w alarmującym tempie. Szacuje się, że jest ono od 10 do 100 razy szybsze niż to miało miejsce w ciągu ostatnich 10 milionów lat.

W kwietniu nie zabraknie warsztatów poświęconych owadom i nasionom, a także spacerów wokół różnorodności biologicznej Doliny Służewieckiej. Wspólnie zasiejemy łąkę kwietną i zbudujemy schronienia dla dzikich zapylaczy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Bobrów, razem ze Stowarzyszeniem „Nasz Bóbr” zapraszamy Was na bliższe poznanie z nowymi sąsiadami ze Służewa. :)

W kwietniu zapraszamy na poświęcone  różnorodności biologicznej wydarzenia:

07   Spotkanie autorskie z Adamem Robińskim, autorem książki „Pałace na wodzie. Tropem polskich bobrów."
07   Oprowadzanie po Wystawie Fotografii Przyrodniczej Stowarzyszenia Nasz Bóbr
09   Międzynarodowy Dzień Bobrów: "Zróbmy krok wstecz, żeby zrobić miejsce przyrodzie" / Spacer przyrodniczy
16   Domki dla zapylaczy / Warsztat rodzinny
09   Roślinność #1: Zapraszamy serdecznie! Laskavo prosymo! ласкаво просимо! - ukraińskie warsztaty / śpiewy / uczta
10   Ptasi spacer: Ptaki Dolinki
do 15  Wystawa Fotografii Przyrodniczej Stowarzyszenia Nasz Bóbr - 07 oprowadzanie po wystawie
21   
Moc różnorodnych nasion! / Warsztat dla dzieci we Wspólnym Ogrodzie
23   Roślinność #2: Eksperymentalne warsztaty z kuchni wegańskiej. Roślinna pigułka wiedzy, czyli fakty i mity o diecie wegańskiej
26   
Przyrodniczy wtorek z ekspertem / #4 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA: Bioróżnorodność bobrowych siedlisk. Zróbmy krok wstecz, żeby zrobić miejsce przyrodzie/ Ekspert: Roman Głodowski
30   Pszczoły miodne i niemiodne - co zagraża pszczołom? / Wykład

poniedziałki: g. 16 - 20 i czwartki: g. 16 - 20 Stałe spotkania ogrodnicze 2022


Służewski Dom Kultury to instytucja silnie związana z ochroną przyrody od początku swojej działalności.

DomEko2022 WEBplakatChcąc żyć w przyjaznej relacji z wszystkimi żyjącymi istotami powinniśmy je najpierw poznać. W 2022 roku zgłębimy świat znanych i mniej znanych organizmów. Zapraszamy na wykłady oraz rozmowy z ekspertami i ekspertkami dziedzin przyrodniczych, a także warsztaty i spotkania terenowe, podczas których będziemy eksplorować zielone zakątki Służewa.

Każdy miesiąc, od marca do listopada 2022, poświęcimy innemu obszarowi życia na Ziemi. 

Ekologia jest jednym z jego działań statutowych dlatego SDK jest domem dla wszystkich, także miejscem schronienia i gniazdowania różnych organizmów. W latach 90-tych w dawnych barakach po stołówce budowniczych metra powstało miejsce, które od początku łączyło kulturę z edukacją przyrodniczą.

Obecna siedziba SDK-u podkreśla pierwotne, ekologiczne założenia placówki jednocześnie unaocznia jak może wyglądać architektura i infrastruktura instytucji kultury w mieście. 7 lat temu stare baraki zastąpił stylizowany na wiejskie siedlisko zespół obiektów zaprojektowanych w duchu gospodarki cyrkularnej. Budynek SDK mieści się na terenie Dolinki Służewieckiej, charakteryzującej się dużą różnorodnością biologiczną, a jako dolina dawnej rzeki Sadurki stanowi także ważny korytarz ekologiczny dla zwierząt, roślin i grzybów.

Kontekst przyrodniczy, architektura,turbina wiatrowa, koziarnia, pasieka, ogród społeczny oraz silnie rozwijana od 30 lat edukacja przyrodnicza sprawiają, że SDK postrzegany jest jako rodzaj ekologicznej farmy miejskiej i zyskał sobie nieoficjalne miano domu kultury i ekologii.


Więcej o ekologii w SDK
Zielony wolontariat
Wspólny Ogród
Gospodarstwo dziecięce
Klimatyczna ścieżka edukacyjna