Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Gołębie nie tylko miejskie / z cyklu Ptasie spacery

Wpis archiwalny

 13.08.2023 / niedziela / 12.00  

/ Park Dolinka Służewska / zbiórka przy amfiteatrze SDK / wstęp wolny 

FB fanpageGREY
W miastach możemy spotkać nie tylko gołębie miejskie – choć są one zdecydowanie najliczniejsze. 

Z powodu tej liczebności bywają też przez ludzi prześladowane, często z naruszeniem przepisów prawa. Poza gołębiami miejskimi w Warszawie występują także m.in. grzywacze (jedne z liczniejszych ptaków lęgowych Dolinki Służewskiej) czy sierpówki. Na spacerze dowiemy się, jakie jeszcze gatunki gołębi możemy spotkać w Polsce oraz jaki jest ich status – niektóre podlegają ochronie ścisłej, inne częściowej, a jeszcze inne są chronione na mocy ustawy Prawo łowieckie. Współorganizator: Warszawska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.


slawek_inter.jpgProwadzenie: Sławomir Kasjaniuk – członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, przewodnik kampinoski, od ponad 15 lat mieszkaniec Służewa. Organizator spotkań i spacerów przyrodniczych w Warszawie, Kampinoskim Parku Narodowym oraz nad Bzurą. Uczestnik ornitologicznych programów badawczych i monitoringowych.

O cyklu:

Ptasie Spacery Ptasie spacery są organizowane by przybliżyć mieszkańcom Warszawy przyrodę unikalnego parku Dolinka Służewska, będącego pozostałością doliny dawnej rzeki Sadurki. Uczestnicy i uczestniczki spacerów poznają występujące w parku gatunki ptaków lęgowych i przelotnych, a także typy siedlisk oraz gatunki roślin i zwierząt i powiązania między nimi. Dzięki cykliczności spacerów uczestnicy i uczestniczki mogą śledzić zmiany zachodzące w przyrodzie w kolejnych porach roku.