Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Marzec - gleba / Program SDK: Dom Ekologii 2022. Z miłości do przyrody.

Wpis archiwalny

Gleba to dom niezliczonej ilości żyjących istot - chroni, karmi, a także oddycha.

Obok oceanów jest największym pochłaniaczem dwutlenku węgla. Niezabetonowana i żyzna gleba pozwala obniżać temperaturę w mieście podczas upałów, a także gromadzić duże ilości wody. Bez zdrowych gleb i zrównoważonego gospodarowania nimi nie będziemy w stanie stawić czoła kryzysowi klimatycznemu a także produkować wystarczającej ilości zdrowej żywności. Odpowiedzią na te kwestie może być ochrona i odbudowa kluczowych ekosystemów oraz udrożnienie funkcjonowania gleby – ważnej części metabolizmu miejskiego.

W marcu zapraszamy na poświęcone glebie wydarzenia:
07   Współtwórz Wspólny Ogród! / Spotkanie organizacyjne
13   Ptasi spacer: Gniazdujące na ziemi.
14   Grządki w miejskim ogrodzie permakulturowym / wykład Wojciecha Górnego
21   ABC kompostowania / Warsztat we Wspólnym Ogrodzie
29   Przyrodniczy wtorek z ekspertem / #3 GLEBA: Co bocian ma wspólnego z glebą? / Ekspert: mgr inż. Adam Zbyryt
30   Kto mieszka w glebie? / Warsztat dla dzieci we Wspólnym Ogrodzie
Służewski Dom Kultury to instytucja silnie związana z ochroną przyrody od początku swojej działalności.

DomEko2022 WEBplakatChcąc żyć w przyjaznej relacji z wszystkimi żyjącymi istotami powinniśmy je najpierw poznać. W 2022 roku zgłębimy świat znanych i mniej znanych organizmów. Zapraszamy na wykłady oraz rozmowy z ekspertami i ekspertkami dziedzin przyrodniczych, a także warsztaty i spotkania terenowe, podczas których będziemy eksplorować zielone zakątki Służewa.

Każdy miesiąc, od marca do listopada 2022, poświęcimy innemu obszarowi życia na Ziemi. 

Ekologia jest jednym z jego działań statutowych dlatego SDK jest domem dla wszystkich, także miejscem schronienia i gniazdowania różnych organizmów. W latach 90-tych w dawnych barakach po stołówce budowniczych metra powstało miejsce, które od początku łączyło kulturę z edukacją przyrodniczą.

Obecna siedziba SDK-u podkreśla pierwotne, ekologiczne założenia placówki jednocześnie unaocznia jak może wyglądać architektura i infrastruktura instytucji kultury w mieście. 7 lat temu stare baraki zastąpił stylizowany na wiejskie siedlisko zespół obiektów zaprojektowanych w duchu gospodarki cyrkularnej. Budynek SDK mieści się na terenie Dolinki Służewieckiej, charakteryzującej się dużą różnorodnością biologiczną, a jako dolina dawnej rzeki Sadurki stanowi także ważny korytarz ekologiczny dla zwierząt, roślin i grzybów.

Kontekst przyrodniczy, architektura,turbina wiatrowa, koziarnia, pasieka, ogród społeczny oraz silnie rozwijana od 30 lat edukacja przyrodnicza sprawiają, że SDK postrzegany jest jako rodzaj ekologicznej farmy miejskiej i zyskał sobie nieoficjalne miano domu kultury i ekologii.


Więcej o ekologii w SDK
Zielony wolontariat
Wspólny Ogród
Gospodarstwo dziecięce
Klimatyczna ścieżka edukacyjna