Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Czerwiec - woda / Program SDK: Dom Ekologii 2022. Z miłości do przyrody.

Wpis archiwalny

W czerwcu zanurzymy się w głąb tajemnic związanych z wodą.

Dr. Alicja Pawelec z WWF opowie nam o tym, jak wykończyliśmy ostatniego dinozaura żyjącego w środowisku wodnym i o programie jego restytucji.  Wspólnie przyjrzymy się ekosystemowi wodnemu w mieście. Zbudujemy ogród deszczowy na terenie SDK, wybierzemy się nad Potok Służewiecki, a także porozmawiamy o warszawskiej kranówce z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Tematem ptasiego spaceru będą "Mewy z miasta". Poznamy gatunki ptaków zakładające gniazda na jeziorach i wiślanych łachach, a także dowiemy jak odróżnić mewy od mylonych z nimi rybitw.

W czerwcu zapraszamy na spotkania i warsztaty:

05.06.2022 / niedziela / g.12: Spacer szlakiem Potoku Służewieckiego aka Smródka


08.06.2022 / środa / g.14:00: Warszawska Kranówka / Spotkanie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy

08.06.2022 / środa / g.17:00: Woda, woda każdej kropli szkoda" / Warsztat rodzinny

12.06.2022 / niedziela / g.12: Ptasi Spacer: Mewy z miasta

28.06.2022 / wtorek / g. 19:00: Jesiotr i Jurrasic Park. O tym jak wykończyliśmy ostatniego dinozaura i o programie jego restytucji / Przyrodniczy wtorek z ekspertką #5 WODA / Ekspertka: dr Alicja Pawelec


Służewski Dom Kultury to instytucja silnie związana z ochroną przyrody od początku swojej działalności.

DomEko2022 WEBplakatChcąc żyć w przyjaznej relacji z wszystkimi żyjącymi istotami powinniśmy je najpierw poznać. W 2022 roku zgłębimy świat znanych i mniej znanych organizmów. Zapraszamy na wykłady oraz rozmowy z ekspertami i ekspertkami dziedzin przyrodniczych, a także warsztaty i spotkania terenowe, podczas których będziemy eksplorować zielone zakątki Służewa.

Każdy miesiąc, od marca do listopada 2022, poświęcimy innemu obszarowi życia na Ziemi. 

Ekologia jest jednym z jego działań statutowych dlatego SDK jest domem dla wszystkich, także miejscem schronienia i gniazdowania różnych organizmów. W latach 90-tych w dawnych barakach po stołówce budowniczych metra powstało miejsce, które od początku łączyło kulturę z edukacją przyrodniczą.

Obecna siedziba SDK-u podkreśla pierwotne, ekologiczne założenia placówki jednocześnie unaocznia jak może wyglądać architektura i infrastruktura instytucji kultury w mieście. 7 lat temu stare baraki zastąpił stylizowany na wiejskie siedlisko zespół obiektów zaprojektowanych w duchu gospodarki cyrkularnej. Budynek SDK mieści się na terenie Dolinki Służewieckiej, charakteryzującej się dużą różnorodnością biologiczną, a jako dolina dawnej rzeki Sadurki stanowi także ważny korytarz ekologiczny dla zwierząt, roślin i grzybów.

Kontekst przyrodniczy, architektura,turbina wiatrowa, koziarnia, pasieka, ogród społeczny oraz silnie rozwijana od 30 lat edukacja przyrodnicza sprawiają, że SDK postrzegany jest jako rodzaj ekologicznej farmy miejskiej i zyskał sobie nieoficjalne miano domu kultury i ekologii.


Więcej o ekologii w SDK
Zielony wolontariat
Wspólny Ogród
Gospodarstwo dziecięce
Klimatyczna ścieżka edukacyjna